En alguns casos, després d’haver treballat conjuntament en el procés de booking, 251 GESTIÓ I ASSESSORIA CULTURAL SLofereix també els seus coneixements per actuar com a mànager d’alguns dels grups que treballen conjuntament. Les diferències principals respecte al booking són les segënts:

 

  • Direcció de Carrera: De manera consensuada, es realitza un pla de carrera a 2 anys, establint objectius a curt, mig i llarg termini per realitzar un upgrade en la carrera de l’artista en concret. S’estudia la situació d’inici, es realitza un anàlisi DAFO de la situació actual i en base a aquest, es decideixen quines i com han de ser  les actuacions a dur a terme per assolir els objectius marcats. Es realitza seguiment constant, no només en l’àmbit empresarial sinó també en l’àmbit de les cures i de la creació artística, veient quines són les decisions més claus i com s’han d’afrontar.

 

  • Cerca de finançament, endorsement i sponsorship: Ajustat al pla de carrera, es busquen vinculacions que permetin millorar l’activtat de l’artista, ja sigui mitjançant la implementació d’estratègies de finançament continuades com pot ser patreon o la possibilitat de vincular la marca del grup a diferents marques comercials que permetin als artistes centrar-se en allò en el que destaquen: la creació.

 

  • Servei de Factoring: Servei exclusiu per als grups i artistes amb els que es treballa el management. 251 GESTIÓ I ASSESSORIA CULTURAL SL actua com a partner financer avançant els cobraments de concerts independentment dels temps de pagament del client final.

 

  • Promoció en mitjans audiovisuals i planificació d’estratègia en xarxes socials: En col·laboració amb diverses agències de comunicació, es dissenya i es treballa la imatge del grup i l’estratègia que han de seguir en xarxes socials per a maximitzar la seva visibilitat i impacte, així com generar un engagement el més elevat possible amb tots els seus fans.

 

  • Segell discogràfic propi: Per a aquells grups que ho desitgin, es realitza també tota la feina de redacció de contractes discogràfics, distribució editorial i producció física del disc.